Regulamin - MBbeads - koraliki i półfabrykaty do biżuterii

Regulamin sklepu internetowego MBbeads.pl§1 Definicje

1. Sklep – sklep internetowy firmy Mon Bijoux Sp. z o.o. działający pod adresem www.mbbeads.pl
2. Sprzedający – właściciel sklepu internetowego mbbeads.pl

Denis Bondarev
Mon Bijoux Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 46/58, 15-004 Białystok
NIP: 5423227245
REGON: 20072719600000
Numer KRS: 0000433457
GIODO: oczekuje na nadanie księdze numeru

3. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, korzystająca ze sklepu internetowego mbbeads.pl
4. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
5. Kupujący - zarówno Konsument, jak i Klient.
6. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).
7. Przedmiot zamówienia - przedmiot umowy.
8. Przedmiot świadczenia - przedmiot umowy.
9. Przedmiot umowy - produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.
10. Umowa - umowa zawierana poza lokalem Sprzedającego lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.
11. Wysyłka zagraniczna/wysyłka za granicę - zamówienie wysłane poza teren Polski.§2 Postanowienia ogólne


1. Właścicielem sklepu internetowego mbbeads.pl jest:

Denis Bondarev
Mon Bijoux Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 46, lok.58, 15-004 Białystok
NIP: 5423227245
REGON: 20072719600000
Numer KRS: 0000433457
GIODO: oczekuje na nadanie księdze numeru

2. Sklep internetowy mbbeads.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży detalicznej akcesoriów do wyrobu biżuterii (akcesoria metalowe, koraliki, kryształki, kamienie półszlachetne i ozdobne, rzemienie, artykuły pasmanteryjne, narzędzia itp.).
3. Wypełnienie formularza rejestracji i stworzenie konta jest równoznaczne z zapoznaniem się Klienta z treścią Regulaminu i jego akceptacją.
4. Produkty i ceny przedstawione na stronach sklepu internetowego mbbeads.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ceny i opisy produktów są jedynie informacją handlową. Klient składający zamówienie na stronie sklepu mbbeads.pl składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w jego opisie.
5. Odcienie kolorów prezentowanych w Sklepie mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych kolorów ze względu na ustawienia monitorów oraz proces robienia zdjęć.
6. Wymiary produktów podanych w Sklepie mają charakter poglądowy i mogą nieznacznie odbiegać od rzeczywistych wymiarów ze względu na proces mierzenia towarów.
7. W przypadku produktów oznaczonych jako "Mix kolorów", czyli takich gdzie w opakowaniu znajduje się kilka kolorów produktu, Sklep nie gwarantuje konkretnej ilości produktu w danym kolorze przedstawionym na zdjęciu poglądowym produktu.
W przypadku zastrzeżeń związanych z odcieniem, przed zakupem prosimy o kontakt mailowy lub telefoniczny.
8. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzenia nowych towarów do oferty, a także przeprowadzania akcji promocyjnych, wprowadzania  w nich zmian oraz odwoływania.
9. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają ani nie pozbawiają praw Klienta wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.§3 Warunki złożenia i realizacji zamówienia

1. Warunkiem złożenia zamówienia jest prawidłowe wypełnienie formularza i podanie niezbędnych danych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail).
2. Sprzedający zastrzega prawo do anulowania zamówienia w przypadku:
- błędnego wypełnienia formularza zamówienia
- braku zaksięgowania należnej wpłaty na wskazanym koncie w czasie 7 dni od daty złożenia zamówienia
- braku odbioru wysyłanej przesyłki
3. Do każdego zamówienia dołączany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT). W przypadku wyboru faktury VAT wymagane jest wpisanie wiadomości "Faktura VAT" w polu "Dodatkowe uwagi" podczas wypełniania formularza zamówienia oraz podanie wymaganych danych.
4. Na czas realizacji zamówienia składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy. Średni czas przygotowania przesyłki (od momentu złożenia do wysłania przez Sprzedającego) wynosi od 1 do 2 dni roboczych. Średni czas dostawy przesyłki wynosi od 1 do 2 dni roboczych.
5. Sklep realizuje zamówienia w kolejności księgowania płatności.
6. Średni czas oczekiwania na odbiór przesyłki przez Klienta w przypadku wybrania opcji odbioru osobistego w punkcie odbioru Mon Bijoux Sp. z o.o. z płatnością przy odbiorze wynosi 3 dni roboczych. Jeżeli po 3 dniach Klient nie złoży pisemnej prośby drogą e-mailową do Sprzedającego o wydłużenie czasu odbioru przesyłki zamówienie zostanie anulowane.
7. W sytuacjach kiedy czas przygotowania zamówienia może się opóźnić Klient zostanie o tym poinformowany przez Sprzedającego drogą mailową.
8. W przypadku rezygnacji z zamówienia Sprzedający dokona zwrotu wpłaty za zamówiony produkt na wskazane przez Klienta konto nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia.
9. W przypadku wysyłek zagranicznych warunkiem złożenia zamówienia jest aktywacja konta Klienta przez administratorów Sklepu, prawidłowe wypełnienie formularza, podanie niezbędnych danych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz wpisanie pełnego adres do wysyłki w polu na Dodatkowe Uwagi lub wysłanie go drogą mailową na adres sklep@mbbeads.pl
10. Konta aktywowane są w przeciągu 24 godzin od momentu rejestracji, od poniedziałku do piątku. Konta aktywowane są wyłącznie obcokrajowcom chcącym złożyć zamówienie z wysyłką za granicę. Klienci polskojęzyczni, którzy chcą złożyć zamówienie z wysyłką za granicę nie muszą mieć wcześniej aktywowanego konta.
11. Po aktywacji konta Klientom ukaże się zmieniony interfejs Sklepu, dostosowany do wysyłki zagranicznej.
12. Sprzedający zastrzega prawo do anulowania wysyłki zagranicznej w przypadku:
- błędnego wypełnienia formularza zamówienia
- braku pełnego adresu do wysyłki zagranicznej wpisanego w polu Dodatkowej Uwagi lub wysłanego drogą mailową na adres sklep@mbbeads.pl
- braku zaksięgowania należnej wpłaty na wskazanym koncie w czasie 7 dni od daty złożenia zamówienia
- braku odbioru wysyłanej przesyłki
13. Do każdej wysyłki zagranicznej dołączany jest dowód zakupu – paragon. W przypadku wysyłki zagranicznej Sklep nie wystawia faktur VAT.
14. Na czas realizacji wysyłki zagranicznej składa się czas przygotowania przesyłki oraz czas dostawy. Średni czas przygotowania przesyłki (od momentu złożenia do wysłania przez Sprzedającego) wynosi od 1 do 2 dni roboczych. Średni czas dostawy przesyłki wynosi od 7 do 30 dni roboczych.§4 Płatność i dostawa


1. Ceny podane w Sklepie domyślnie wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto.
2. W Sklepie możliwa jest zmiana domyślnej ceny wyrażonej w polskich złotych na cenę wyrażoną w dolarach lub w euro.
3. Koszty dostawy ponosi Klient. Sposób dostarczenia przesyłki wybiera Klient podczas składania zamówienia.
4. Całkowity koszt zamówienia, czyli cena zamówionego produktu + koszt wysyłki jest widoczny w podsumowaniu zamówienia.
5. Szczegółowy opis dotyczący kosztów wysyłki i czasu dostawy jest dostępny na stronie Sposoby dostawy.
6. Średni czas dostawy zależy od wybranego sposobu dostawy, o czym Klient jest powiadomiony w trakcie składania zamówienia.
7. Nieodebranie przesyłki i skutkujący tym zwrot przesyłki do Sprzedającego skutkuje obciążeniem Klienta kosztami z tym związanymi. Koszty wysyłki dostępne są na stronie Sposoby dostawy.
8. W przypadku podania przez Klienta błędnych lub niedokładnych danych, a w szczególności błędnego lub niedokładnego adresu wysyłki, Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu zamówienia.
9. Sklep nie wysyła przesyłek z płatnością za pobraniem. Płatność za pobraniem jest możliwa wyłącznie podczas wyboru odbioru osobistego przesyłki w siedzibie sklepu stacjonarnego Mon Bijoux Sp. z o.o.
10. Aktualnie dostępne metody płatności dostępne są na stronie Sposoby płatności.
11. Darmowa dostawa obowiązuje wyłącznie w przypadku dostawy produktów na terenie Polski.§5 Prawo do odstąpienia od umowy

1. Klientowi przysługuje na podstawie art. 27 Prawa konsumenckiego (według ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta) prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.
2. Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Klient może złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawa konsumenckiego, na formularzu dostępnym TUTAJ lub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.
4. Klient jest zobowiązany poinformować Sprzedającego o zamiarze odstąpienia od umowy, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wysyłając wiadomość na adres: sklep@mbbeads.pl
5. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Klientowi na adres e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
7. Klient ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
8. Klient odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko.
9. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Klienta zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. Jeżeli Klient wybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez SprzedającegoSprzedający nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów zgodnie z art. 33 Prawa konsumenckiego. Forma dostawy oferowana przez Sprzedającego dostępna jest stronie Sposoby dostawy.
11. Sprzedający dokonuje zwrotu zapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient, chyba, że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
12. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Klienta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem.
13. Klientowi zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:
a. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
b. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
e. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
f. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
g. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Klienta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy;
h. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

Adres do zwrotu towaru:
Mon Bijoux Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 46 / 58
15-004 Białystok


§6 Rękojmia

1. Sprzedający na podstawie art. 558 §1 Kodeksu cywilnego całkowicie wyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych i prawnych (rękojmia).
2. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Klienta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
3. W przypadku umowy z Klientem jeżeli wada fizyczna została stwierdzona przed upływem 1 roku od momentu wydania rzeczy, przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Klienta.
4. Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:
a. złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;
b. złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;
chyba, że Sprzedający niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługuje mu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
5. Klient może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającego usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Klienta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego, przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Klienta inny sposób zaspokojenia.
6. Klient nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
7. Klient, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:
a. żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;
b. żądać usunięcia wady.
8. Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolną od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Klienta.
9. Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Klienta, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.
10. W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Klient może żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania po dokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jest ponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanej albo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu i ponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razie niewykonania obowiązku przez SprzedającegoKlient jest upoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
11. Klient, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adres reklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez Klienta byłoby nadmiernie utrudnione, Klient obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemu w miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez Sprzedającego Klient jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.
12. Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiem sytuacji opisanej w §6 pkt 10.
13. Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Klienta rzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.
14. Sprzedający w terminie czternastu dni ustosunkuje się do:
a. oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny;
b. oświadczenia o odstąpieniu od umowy;
c. żądania wymiany rzeczy na wolną od wad;
d. żądania usunięcia wady.
W przeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Klienta.
15. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem 1 roku od momentu wydania rzeczy Klientowi.
16. Roszczenie Klienta o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem 1 roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem 2 lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem 1 roku od momentu wydania rzeczy Klientowi.
17. W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie 2 lat od momentu wydania rzeczy Klientowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.
18. W terminach określonych w §6 pkt 15-17 Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Klient żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.
19. W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego z uprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień, przysługujących Klientowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również do postępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień z tytułu rękojmi, przysługujących Klientowi, zaczyna biec od dnia odmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lub bezskutecznego zakończenia mediacji.
20. Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczy sprzedanej stosuje się §6 pkt 15-16, z tym że bieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Klient dowiedział się o istnieniu wady, a jeżeli Klient dowiedział się o istnieniu wady dopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczenie wydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.
21. Jeżeli z powodu wady rzeczy Klient złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody, którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćby szkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy, kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotu dokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, a nie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nie uchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.
22. Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonania uprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.
23. Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lub świadczenia finansowego na rzecz Klienta wykona je bez zbędnej zwłoki, nie później niż terminie 5 dni.§7 Reklamacja

1. Produkt może być objęty gwarancją producenta lub dystrybutora. Szczegółowe warunki gwarancji i czas jej trwania podawane są w karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta.
2. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancji.
3. Klient może skorzystać, według swojego wyboru, z uprawnień gwarancyjnych bezpośrednio u gwaranta (producenta lub dystrybutora) we wskazanych serwisach oraz z uprawnień przysługujących mu od Sprzedającego z tytułu rękojmi.
4. W przypadku stwierdzenia wady towaru Klientowi przysługuje w szczególności, uprawnienie do złożenia reklamacji w terminie 2 lat od daty doręczenia towaru i 1 roku od daty stwierdzenia wady towaru.
5. Na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym Klient może żądać naprawy towaru, wymiany towaru na wolny od wad, obniżenia ceny towaru lub może odstąpić od umowy sprzedaży.§8 Ochrona danych osobowych

1. Składając zamówienie w Sklepie Klient wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie Sklepu oraz ich przetwarzanie w celu realizacji sprzedaży. Podanie danych osobowych Klienta oraz zgoda na ich przetwarzanie są niezbędne do zrealizowania zamówienia. Za zgodą klienta dane korespondencyjne wykorzystywane są do rozesłania informacji promocyjnych dotyczących produktów i Sklepu.
2. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedającego danych osobowych może uniemożliwiać świadczenie przez Sprzedającego usług drogą elektroniczną oraz dokonanie przez Klienta zakupów.
3. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, żądania ich korekty lub uzupełniania oraz ich usunięcia. Może to zrobić poprzez opcje edycji danych założonego konta w Sklepie lub poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: sklep@mbbeads.pl
4. Zgodnie z art. 24 ust 1 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, uzyskane w trakcie działalności Sklepu dane są poufne i nie będą nigdy przekazane przez Sklep osobom trzecim oraz innym firmom.
5. Właściciel sklepu internetowego www.mbbeads.pl dokłada wszelkich starań, aby zapewnić klientom bezpieczeństwo podczas korzystania z usług serwisu oraz aby chronić ich dane osobowe.
6. Sprzedający informuje, że Klient dokonując wyboru firmy wysyłkowej celem realizacji zamówienia, wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych firmom wysyłkowych tzn.

- Poczta Polska S.A.
- DHL Express (Poland) Sp. z o.o
- InPost Sp. z o.o.

Pełny opis dostępny jest na stronie Sposoby dostawy.
7. Sprzedający informuje, że Klient dokonując wyboru sposobu płatności celem realizacji zamówienia, wyraża zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych firmom obsługującym płatności tzn.

- Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2A, 02-593 Warszawa
- PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
- DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań
- PayPal (Europe) S.à r.l. & Cie, S.C.A. (“PayPal Europe”), 5. kondygnacja, 22–24 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg

Pełny opis dostępny na stronie Sposoby płatności.
8. Klient oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są prawdziwymi danymi Klienta. Szczegółowe postanowienia dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się na stronie internetowej sklepu www.mbbeads.pl na stronie Polityka Prywatności.§9 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Klientów Sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku. Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep zostały opisane w Polityce Prywatności, która znajduje się pod adresem: http://mbbeads.pl/content/7-polityka-prywatnosci
4. Szczegółowe zasady dotyczące Polityki Bezpieczeństwa Informacji oraz Instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych znajdują się pod adresem: http://mbbeads.pl/content/14-polityka-bezpieczenstwa-informacji oraz http://mbbeads.pl/content/15-instrukcja-zarzadzania-systemem-informatycznym§10 Postanowienia końcowe

1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany obowiązują z chwilą ich ogłoszenia na stronie Sklepu. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w niniejszym punkcie, będą realizowane na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały właściwe przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141, poz. 1176 ze zm.) oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22, poz. 271 ze zm.).
3. Regulamin obowiązuje od dnia 13.05.2015 r., ostatnia aktualizacja: 18.08.2021 r.

[POBIERZ TEN DOKUMENT JAKO PDF DO WYDRUKU]


Brak produktów

To be determined Dostawa
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie